Trainingen

Als professioneel schoolbestuurder wilt u zich blijven ontwikkelen. Op de scholingsmarkt is het aanbod uitgebreid en zeer divers. De Bond KBO heeft een scholingsaanbod voor al haar leden dat varieert van:

In-company trainingen op maat:

– Training dossiervorming
– Training klachtenregeling
– Training ‘speel het spel pioniers van lumpsum’
– Training medezeggenschap

Seminars/trainingen gebaseerd op actuele onderwerpen:

– Workshop FUWA-PO

Reageren is niet mogelijk