Personeelsbeleid

Een van de belangrijkste voorwaarden om een gemeenschap van scholen vorm te geven is een goed personeelsbeleid waarin de ontwikkeling van professionals centraal staat. Dat is meer dan alleen uw personeelsbeheer goed op orde hebben. In een professionele arbeidsorganisatie is sprake van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire) en integraal personeelsbeleid afgestemd op uw onderwijsconcept, missie en visie. De Bond KBO kan u met behulp van een frisse blik ondersteunen bij de uitwerking van missie en visie naar personeelsbeleid.

CAO PO, Wet BIO en Medezeggenschap

Uw personeelsbeleid zal in toenemende mate gericht zijn op de ontwikkeling en mobiliteit van uw professionele medewerkers, zoals ook in de Wet BIO is bedoeld. De nieuwe CAO PO biedt u als werkgever veel meer ruimte om uw personeelsbeleid af te stemmen op uw onderwijskundige en organisatorische beleidskeuzen. Omdat er meer ruimte voor eigen beleid ontstaat, zal ook in toenemende mate hierover met de MR onderhandeld moeten worden. Op al deze aspecten kunnen wij u voorzien van deskundig advies.

Functiebouwwerk

Op het moment dat u uw organisatie (opnieuw) gaat vastleggen in een functiebouwwerk, staat u voor de keus: alles bij het oude laten of de organisatie en dus ook de functies analyseren en afstemmen op de missie, visie en strategie van de organisatie. Onze adviseurs, gecertificeerd op het terrein van functiewaardering, zijn specialisten op het gebied van Human Resources. Zij kunnen u behulpzaam zijn in alle fasen van het traject van organisatieontwerp en functiebouwwerk tot functieanalyse en functiewaardering.

Reageren is niet mogelijk