Over ons

De Bond KBO is al meer dan veertig jaar de landelijke organisatie van schoolbestuurders in het katholiek primair onderwijs. Hij wordt gevormd door 300 besturen die samen 2400 scholen besturen waar ruim 580.000 kinderen dagelijks onderwijs volgen. Daarmee is hij de grootste besturenorganisatie in het primair onderwijs.

De Bond KBO werkt samen met zijn leden aan zelfbewust, kwalitatief goed onderwijs. In zijn belangenbehartiging en dienstverlening wil hij inspelen op actuele ontwikkelingen in onderwijs, politiek en samenleving. Onze inspiratie zijn de waarden die wij beleven vanuit de katholieke traditie en geloofsgemeenschap: solidariteit, subsidiariteit en spiritualiteit. Sturen op waarden.

Reageren is niet mogelijk