Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkelingsprocessen, zoals reorganisaties en bestuurlijke veranderingen zijn vaak ingrijpende en spannende situaties voor bestuur, directie èn medewerkers. Herinrichting of fusies van schoolbesturen, de vorming van bovenschools management, de invoering van een College van Bestuur en Raad van Toezichtmodel. Ze vragen om maatwerk. Onze begeleiding is er op gericht in dit proces de juiste keuzen te maken, betrokkenheid te organiseren en de best passende juridische vorm te vinden.

Aan bezoldigde bestuurders en schooldirecties worden steeds hogere eisen gesteld. Daardoor kan kans op overbelasting ontstaan. Onze coaching kan u helpen de juiste keuzen te maken, eigen grenzen te bewaken en te interveniëren.

Reageren is niet mogelijk