Kwaliteit en identiteit

Kwaliteit

De Bond KBO ondersteunt zijn leden in het vertalen van kwaliteitsdenken naar kwaliteitshandelen. Het gaat daarbij om het verhelderen van de missie en visie, de vertaling in strategische doelen, waarbij de beoordeling van het beleid plaatsvindt op basis van vastgestelde maatstaven. Op deze manier kunt u zelf de kwaliteit van uw organisatie beoordelen.

De Bond KBO wil de kritische vriend zijn die helpt bij het ontwikkelen van kwaliteitszorg en zelfevaluatie. De Bond KBO werkt samen met andere onderwijsorganisaties in Q*Primair (back office).

Kwaliteitsmonitor

Het succes van uw organisatie monitoren? Voor uw schoolorganisatie is het van essentieel belang om te monitoren wat de effecten zijn van het gevoerde beleid. Daarnaast is het interessant om te volgen hoe andere schoolbesturen op hoofdlijnen scoren, zodat u van anderen kunt leren waar dat nodig is.

De Bond KBO heeft een instrument ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de effecten van uw beleid op hoofdlijnen te volgen en te benchmarken met uw collega’s in het katholiek onderwijs. U kunt zich aanmelden voor deze besturenmonitor en op digitale wijze deelnemen, waardoor u snel inzichtelijk krijgt hoe uw organisatie zich (in vergelijking met andere) ontwikkelt.

Identiteit

De Bond KBO heeft een hedendaagse visie ontwikkeld op de identiteit van de katholieke school. Sleutelbegrippen daarin zijn ‘gedeelde waarden’ en ‘gemeenschapsvorming’. De Bond KBO heeft deze visie uitgewerkt in de brochure ‘Naar gedeelde waarden’ en vertaald in praktische handreikingen voor ‘goed bestuur’.

Identiteit is een element van kwaliteit. ‘School is beeld’ is een evaluatie-instrument dat de huidige en wenselijke situatie rond kwaliteit en identiteit binnen uw school of organisatie in beeld brengt. Het instrument is een goed uitgangspunt om de discussie hierover te voeren, bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Onze adviseurs helpen u graag met de opzet.

Reageren is niet mogelijk