Juridische dienstverlening

U staat voor de belangen van uw school. Die belangen worden groter, de samenleving verjuridiseert, regelgeving wordt ingewikkelder. Dat heeft ook impact op uw school. De Bond KBO biedt leden juridische ondersteuning. Wij geven u deskundig advies over de aanpak en te volgen procedure in juridische kwesties. Waarvoor kunt u ons zoal inschakelen:

– Arbeidsconflicten
– Ontbindingen van arbeidsovereenkomst
– Procedures bij geschillen t.a.v. inschaling en functiewaardering
– Medezeggenschapsgeschillen
– Geschillen met overheden (huisvesting, leerlingtelling, bekostiging, terugvordering, exploitatievergoeding e.d.)
– Toelatings- en verwijderingsproblemen met leerlingen
– Schadeclaims van ouders en leerlingen
– Bezwaarschriftprocedures
– Beroepsprocedures bij rechtbank, Hoge Raad, Centrale Raad voor Beroep
– Bestuurlijke structuren (advies en behandeling geschillen)
– Behandeling kort geding

Advocatuur

Ouders spannen een kort geding aan wegens de verwijdering van hun kind, de medezeggenschapsraad stemt niet in met uw besluit, de gemeente weigert een huisvestingsvoorziening of een leverancier levert uw school slechte producten.

Ondersteuning van een deskundige advocaat is dan onmisbaar! Als lid van de Bond KBO kunt u tegen een gunstig tarief een beroep doen op een advocaat, die bovendien thuis is in het onderwijs.

Mediation

Niet alle conflictsituaties kunnen op eigen kracht worden opgelost. Het loont de moeite om middels mediation te proberen het conflict beheersbaar te maken of op te lossen, voordat het conflict in juridische procedures terechtkomt. Vanuit de Bond KBO wordt mediation als dienst aangeboden.

De Bond KBO dekt de eerste vier uren per juridische zaak uit de contributie en een gedeelte van de meeruren.

Reageren is niet mogelijk