Huisvesting en planning

De Bond KBO maakt jaarlijks leerlingenprognoses die nodig zijn bij het ontwikkelen van een meerjarenbeleid (huisvestingsbehoefte, personeelsbehoefte). De prognose kan binnen het bestuur aanleiding zijn voor een discussie over uitbreiding van een school, stichting, fusie of het instandhoudingsbeleid.

De Bond KBO beschikt over gespecialiseerde kennis op het vlak van huisvesting en planning en kan deze gecombineerd aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een strategische verkenning waarbij het totale scholenbestand wordt betrokken. Deze advisering kan leiden tot een advies over de levensvatbaarheid van de scholen, de gewenste schaal, de kwaliteit van de huisvesting.

Energie

‘Energie voor scholen’ is een gezamenlijk project van de Bond KBO, Bond KBVO, de Besturenraad, VBS, VGS en LVGS. Het project voorziet in de gezamenlijke inkoop van gas en elektriciteit voor de periode 2007-2010.

Door met zoveel mogelijk scholen collectief gas en elektriciteit in te kopen, kunnen we gunstige voorwaarden bedingen en een zo laag mogelijke prijs. Per kwartaal kan een school/schoolbestuur zich aanmelden.

Reageren is niet mogelijk