Dienstverlening

Wat doet de Bond KBO voor schoolbesturen en (bezoldigde) bestuurders in het katholiek onderwijs?

Voor de Bond KBO is een bestuurlijke organisatie een gemeenschap van en voor scholen. Een bestuurlijke organisatie die eindverantwoordelijkheid draagt voor de professionals, de identiteit, de kwaliteit van de scholen en hun maatschappelijke inbedding, waaronder de organisatie van een fundamentele betrokkenheid van ouders op school- en waar mogelijk op bestuursniveau.

De Bond KBO kan ondersteuning bieden op alle terreinen van de bestuurlijke organisatie.

• Financiën
• Huisvesting en planning
• Juridische dienstverlening
• Kwaliteit en identiteit
• Mantelcontracten
• Organisatieontwikkeling
• Personeelsbeleid
• Trainingen

Reageren is niet mogelijk